Gemeentebelasting

Ieder jaar betaalt u gemeentebelasting. U krijgt hiervan een rekening. Dit heet een aanslag. De hoogte van de belasting kan per gemeente verschillen. Er zijn twee soorten gemeentebelasting: algemene belastingen en heffingen. Algemene belastingen zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeerbelasting. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Hieronder vindt u meer informatie.

Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?

U kunt de gemeentebelasting ook in termijnen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

U kunt een betalingsregeling of kwijtschelding online aanvragen via de website van de gemeente. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Neem contact op met de gemeente. Vraag om het formulier voor een betalingsrekening of het formulier voor kwijtschelding gemeentebelastingen.

Voeg alle gevraagde gegevens toe bij uw aanvraag. Een aanvraag voor een betalingsregeling wordt binnen 2 weken na ontvangst afgehandeld. Over een aanvraag voor kwijtschelding wordt binnen 8 weken beslist.

Heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier? Neem contact op met Stimenz.

Toon op kaart (1)
x

Gemeente Elburg - kwijtschelding belastingen en heffingen

70
8080 AB
Elburg
Toon op kaart (1)
x

Stimenz

Inloopspreekuur: woensdag 9.00 - 10.00 uur

Lange Wijden
33a
8081 VS
Elburg

Gemeente Elburg - betalingsregeling voor gemeentebelastingen

70
8080 AB
Elburg
Krijgt u geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen?

Vraag dan per brief om uitstel van betaling of vraag om een betalingsregeling.

Een betalingsregeling kunt u online aanvragen op de website van de gemeente. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Lukt online aanvragen niet? Neem contact op met de gemeente en vraag om het formulier voor betalingsregeling. Voeg alle gevraagde gegevens toe bij uw aanvraag. Uw aanvraag wordt binnen 2 weken na ontvangst afgehandeld.

Gemeente Elburg - betalingsregeling voor gemeentebelastingen

70
8080 AB
Elburg